pakizeh plastic

026-36324447
026-36324447

رول های لمینتی فودگرید

رول های لمینتی فودگرید ،جهت مصارف مواد غذایی شامل لبنیات ، نان ، سبزیجات ، حبوبات و مواد پروتئینی  بوده . براق بودن رول های لمینیتی باعث شکیل شدن و جلوه بیشتر پاکت میشود.